فایل های دسته بندی زبانهای خارجی - صفحه 1

کتاب Tips for IELTS Speaking

دانلود کتاب Tips for IELTS Speaking، در قالب فایل pdf. این کتاب تمامی تکنیک های پاسخگویی سئوالات آزمون آیلتس را به شما می آموزد. برای مثال اگر در حین آزمون اسپیکینگ سئوالی رو متوجه نشدید چه باید بکنید، آزمون گیرندگان به دنبال چه هستند، اگر موضوع سئوال در حوزه علاقه مندی های شخصی شما نیست چه کنید ..

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Tips for IELTS Reading

دانلود کتاب Tips for IELTS Reading، در قالب فایل pdf. آزمون آیلتس آکادمیک شامل سه ریدینگ و بیش از چهل نوع سئوال مختلف است. متون انتخاب شده برای آزمون می تواند شامل جداول و نمودار ها باشید. این کتاب تمامی تکنیک های پاسخگویی سئوالات آزمون آیلتس شامل پیدا کردن کلیدواژه ها، اسکیمینگ، اسکنینگ، و هر ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس شش انگلیسی هشتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس شش زبان هشتم می باشد. جزوه آموزش جامع درس شش انگلیسی هشتم. مباحث : Lesson 6: My Village این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس ششم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس پنج انگلیسی هشتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس پنج زبان هشتم می باشد. مباحث : Lesson 5: My City این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس پنجم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس 5 را به طور کامل فرا می گیرید ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس چهار انگلیسی هشتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس چهار زبان هشتم می باشد. مباحث : Lesson 4: My Health این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس چهارم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس 4 را به طور کامل فرا می گیرید ..

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی هشتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس سه زبان هشتم می باشد. مباحث : Lesson 3: My Abilities این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس سوم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس 3 را به طور کامل فرا می گیرید...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی هشتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس دو زبان هشتم می باشد. مباحث : Lesson 2: My Week این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس دوم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس 2 را به طور کامل فرا می گیرید...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هشتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس یک زبان هشتم می باشد. جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هشتم. مباحث : Lesson 1: My Nationality این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس اول، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس هشت انگلیسی هفتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس هشت زبان هفتم می باشد. مباحث : Lesson 8: My Favorite Food این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس هشتم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر همراه با نکات اضافی، و آموزش حروف این درس همراه با مثال می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی